Check-Up Neden Önemlidir? - Check-Up Uzmanı - Medical Park Check-Up Kliniği

Check-Up Neden Önemlidir?

Check-up yaptırmak, kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Tıp dünyasında en temel amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır.

Check-up sırasında uygulanan testler, tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bu testlerden çok, testleri yorumlayacak hekimlerin mesleki bilgi ve deneyimleri büyük önem taşır.

Check up yaptırmak isteyen kişilere, yaş ve cinsiyetine göre, hekimlerimiz tarafından hazırlanmış Medical Park Hastaneler Grubu panelleri uygulanır.

Check-up, sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları ve benzeri pek çok ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisi için uygulanan genel sağlık taraması uygulamasıdır.

Modern Tıp’ta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalı olmakta, hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olmaktadır.

Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hemde kalitesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır.

Doktorlar check-up sırasındaki muayenelerinde, hastaların yaş, cinsiyet, çeşitli risk faktörleri ile ilgili topladıkları verilerden yola çıkarak gerekirse standart check-up paketini en uygun testlerle genişletir.