Check-Up Panellerimiz - Check-Up Uzmanı - Medical Park Check-Up Kliniği

Check-Up Panellerimiz

Check-Up Panellerimiz Medical Park Check-Up uygulama içerikleri, belirli yaş dönümlerine özel paket programlar (Çocuk-Menopoz-Prostat vb.) ve ailesel genetik geçişli hastalıklara özel tarama amaçlı programlar (Kanser, Kalp-Damar Hastalıkları) haricinde; kişiye ait kişinin yaş, cinsiyet, risk faktörleri, hayat tarzı ve ailesindeki hastalık yüküne göre risk faktörlerinin belirlenmesi sonucunda ilgili fiziki muayenelerin ve gerekli görülen Laboratuar/Radyolojik testlerin tespiti ile size özel olarak hazırlanır.

Erken teşhis ve sonucunda gidilebilecek doğru tedavi belirtildiği üzere; pek çok unsurun eksiksiz, güvenilir, başvuran kişiye ait özgün ayırıcı tanı değeri taşıyan bilimsel verileri ışığında; en kapsamlı ancak aynı zamanda en kısa ve en verimli şekilde ortaya konmasıyla mümkündür. Bir başka deyişle kişinin bireysel özellikleri gözetilmeksizin kalıplaşmış, standart ya da “rutin” laboratuar analizlerine dayanılarak gidilecek bir Check-Up programı uygulaması, kişilere yetersiz hizmet alımı ya da gereksiz maliyet olmaktan öteye gidemez.

Check-Up’ın, bir başka deyimle genel sağlık kontrolünün, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere en az yılda bir, düzenli olarak yapılması önerilir. Ailesel risk faktörlerine (Kanser, Koroner Arter hast. vb) göre önerilen uygulama tekrar süresi değişebilir. Hamilelerde ve mevcut sağlık sorunları olan hastalarda araştırma amaçlı uygulanması önerilmez.

Yönetici Erkek

Yönetici Kadın

Sağlık Rehberim Standart Erkek

Sağlık Rehberim Standart Kadın (40 Yaş Altı)

Sağlık Rehberim Standart Kadın (40 Yaş Üstü)

Standart Erkek

Standart Kadın (40 Yaş Altı)

Standart Kadın (40 Yaş Üstü)

Kapsamlı Geniş Erkek 40 Yaş Altı

Kapsamlı Geniş Kadın (40 Yaş Altı)

Kapsamlı Geniş Erkek (40 Yaş Üstü)

Kapsamlı Geniş Kadın (40 Yaş Üstü)

Sağlıklı Nesiller

Kanserden Uzak Erkek

Kanserde Uzak Kadın (40 Yaş Altı)

Kanserden Uzak Kadın 40 Yaş Üstü

Kalbime Sağlık

VM Check-Up Paketi Erkek

VM Check-Up Paketi Bayan

VM Check-Up Paketi Çocuk

Hızlı Check-Up